Tilgjengelighet

Bydelshusene er nå sertifisert med Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.


Formålet med Tilgjengelighetsmerket er:

  • Bedre tilgjengeligheten på kunst- og kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Synliggjøre kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gråtenmoen bydelshus

Gråtenmoen terrasse 16

3732 SKIEN

Telefon: 35544600

E-post: gratenmoen@bydelshus.no

Menstad bydelshus

Haugsåsveien 30

3712 SKIEN

Telefon: 35913912

E-post: menstad@bydelshus.no

Lie bydelshus

Cappelensgate 8

3717 SKIEN

Telefon: 35544670

E-post: lie@bydelshus.no

youtube-860x280_edited.png