Tilgjengelighet

Bydelshusene er nå sertifisert med Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.


Formålet med Tilgjengelighetsmerket er:

  • Bedre tilgjengeligheten på kunst- og kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Synliggjøre kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne