top of page

Kjøpsvilkår for påmelding til kurs på bydelshusene

 

Disse vilkår gjelder for alle kurs som formidles av bydelshusene i Skien.

 

Påmelding til kurs

* Påmeldingsfrist til alle kurs er 1 uke før kursstart. 
* Påmelding via deltager.no eller telefon

* Frist for avmelding av kurs er en uke før oppstart,

   etter dette er påmeldingen bindende og kursavgift må betales. 

* Kursavgift betales vanligvis første kursdag
* Noen av kursene følger skolens ferie.

* Vi tar forbehold om avlysning en uke før oppstart dersom kurset ikke er fulltegnet.  

Koronaforbehold


Alle kurs kan bli avlyst på kort varsel. 


Ved avlysning før oppstart vil vi fortrinnsvis forsøke å flytte kurset. Dersom det ikke er mulig vil kurskostnad refunderes til dem som allerede har betalt.
 

Ved avlysning av allerede påbegynte kurs på grunn av smittesituasjonen, refunderes kursavgift tilsvarende resterende kurstimer.

Antall plasser på kurs kan bli justert dersom det kommer nye føringer fra helsemyndighetene. 
 

Hvis kurs er fulltegnede er det lurt å sette seg på venteliste, fordi ytterligere åpning av samfunnet vil kunne øke kapasiteten.

bottom of page