top of page

Våre klubber og verksteder

Bydelshusene har et variert utvalg av klubber og verksteder. Språk, spill, bridge, lesing og en rekke kreative verksteder. Alle som bruker verkstedene betaler en liten kontingent per halvår for å dekke utgifter i forbindelse med driften av rommene og husene.

bottom of page