Sommeråpent på bydelshusene

Menstad | Sommerstengt frem til 11. august

Gråtenmoen og Lie | Fra 28. juni
Åpent fra kl. 10.00 - 15.00

Åpningstidene gjelder frem til 9.  august