Åpningstider

Bydelshusene:

Mandag til torsdag:   Kl. 08.00 - 19.00

Fredag:                          Kl. 08.00 - 15.00
Søndag
(Kun Menstad)    Kl. 13.00 - 16.00

Kulturkaféene:
Mandag til torsdag:   Kl. 10.00 - 18.00
Fredag:                          Kl. 11.00 - 14.00

Søndag (Kun Menstad)    Kl. 13.00 - 16.00