Vil du bli frivillig hos oss?

Se også nettsiden til Menstad Frivilligsentral for mer informasjon

Logo%20MFS_edited.png
Meld deg som frivillig her
Hva ønsker du å bidra med?

PS!

Passer også for

de som har nedsatt funksjonsevne