Kjøpsvilkår for påmelding til kurs på bydelshusene

 

Disse vilkår gjelder for alle kurs som formidles av bydelshusene i Skien.

 

Påmelding til kurs

* Påmeldingsfrist til alle kurs er 1 uke før kursstart.

 
* Påmelding via deltager.no eller telefon om du ikke har nettilgang.

 

* Frist for avmelding av kurs er en uke før oppstart.
 

* Vi tar forbehold om avlysning en uke før oppstart dersom kurset ikke er fulltegnet. 
 

* Kursavgift betales første kursdag om ikke annet er nevnt.
 

* Noen av kursene følger skolens ferie.