top of page

SMITTEVERN FOR AKTIVITETER I REGI AV KULTUR OG FRITID

 

Vi legger til rette for å overholde gjeldende smitteverntiltak fra kommuneoverlegen i Skien kommune. Samtykkeskjema må fylles ut ved påmelding. Skien kommune følger grunnleggende regler for smittevern som er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger

 

1. Sørg for god håndhygiene og følg ellers retningslinjer for smittevern ihht linkene ovenfor.

 

2. Alle deltagere må vaske hender og bruke håndsprit før oppstart av turer/aktivitet og før alle måltider.

 

3. Ved symptomer på luftveisinfeksjoner eller annen sykdom er det ikke lov til å komme på turer, arrangementer eller kurs i regi av Kultur og fritid.

 

4. Hold en meters avstand til hverandre.

 

5. Ved transport i bil og/eller buss blir det tatt forhåndsregler med god avstand mellom passasjerer, rengjøring av flater og god utlufting etter bruk.

 

6. Det blir hovedfokus på aktiviteter og samvær utendørs.

bottom of page