Rampestreker!

På Menstad kan man i disse dager høre saging, drilling og entusiastiske diskusjoner. Det er rampestreker på gang. Ja, det er faktisk områdets første skaterampe som er under oppføring!

Kulturformidlerne Anders, Alekandra og Jon Harald får uvurderlig hjelp fra elevene på Menstad ungdomsskole. Til gjengjeld får elevene erfaring med praktisk matte, fysisk fostring og sløyd i friluft. Det er vår!


Gråtenmoen bydelshus

Gråtenmoen terrasse 16

3732 SKIEN

Telefon: 35544600

E-post: gratenmoen@bydelshus.no

Menstad bydelshus

Haugsåsveien 30

3712 SKIEN

Telefon: 35913912

E-post: menstad@bydelshus.no

Lie bydelshus

Cappelensgate 8

3717 SKIEN

Telefon: 35544670

E-post: lie@bydelshus.no

youtube-860x280_edited.png