Høstbrosjyren er her!

Legg deg godt til rette og nyt den digitale brosjyren for høsten på Bydelshusene. Klikkbare lenker på kurs og arrangementer! KLIKK PÅ BILDET ELLER DENNE LENKEN FOR Å ÅPNE BROSJYREN: https://view.publitas.com/skien-kommune/bydelshuseneh22/