Kjære gjester

Som alle andre lever også bydelshusene under usikkerheten som Koronaviruset fører med seg, og vi ber deg lese det som står nedenfor om koronasituasjonen. 

 

Koronaforbehold:
- Alle kurs og arrangement kan bli avlyst frem til 1 uke før oppstartsdato. 
- Ved avlysning før oppstart vil vi fortrinnsvis forsøke å flytte kurset, dersom det ikke 
  er mulig vil kursavgiften refunderes til de som allerede har betalt.
- Dersom påbegynte kurs blir avlyst pga. korona vil ikke kursavgiften bli refundert. Vi vil  forsøke å fullføre          kursene på et annet tidspunkt, eller med andre rammer dersom det    er mulig.
- Antall plasser på kurs og arrangementer kan bli justert dersom det kommer nye 
  føringer fra helsemyndighetene. 
- Hvis kurs eller arrangement er fulltegnede er det lurt å sette seg på venteliste, 
  fordi ytterligere åpning av samfunnet vil kunne øke kapasiteten.

 

Godt smittevern for alle: 
- Føler du deg syk, hold deg hjemme!
- Vask hendene ofte og alltid ved ankomst, før- og etter måltid
- Husk god nyse- og hostehygiene - bruk armkroken.
- Hold avstand, minst en meter unna de andre deltagerne.
- Bruk felles utstyr minst mulig og rengjør mellom bruk.

Følg oss på facebook og bydelshus.no for å holde dere oppdatert om våre tilbud og mulige endringer!