Hedvigs hybel 

Kafeen holdt til på Ibsenhuset i Skien fra høsten 2014 til sommeren 2019. Prosjektet er avsluttet og vi takker for oss.

Hilsen

Hedvigs hybel, Team Fritid og Skien kommune