Kjære gjester

Lytt

Følg oss på facebook og bydelshusene.no for å holde dere oppdatert om mulige endringer

Som alle andre lever også bydelshusene under usikkerheten som Koronaviruset fører med seg, og vi ber deg lese det som står nedenfor om koronasituasjonen. 

 

Koronaforbehold:


- Alle kurs og arrangement kan bli avlyst frem til 1 uke før oppstartsdato.

Ved avlysning av kurs før oppstart vil vi fortrinnsvis forsøke å flytte kurset.      Dersom det ikke er mulig vil kurskostnad refunderes til dem som allerede har betalt.

- Ved avlysning av allerede påbegynte kurs på grunn av smittesituasjonen, refunderes kursavgift tilsvarende resterende kurstimer.

 

- Antall plasser på kurs og arrangementer kan bli justert dersom det kommer nye føringer fra helsemyndighetene. 

- Hvis kurs eller arrangementer er fulltegnede er det lurt å sette seg på venteliste, fordi ytterligere åpning av samfunnet vil kunne øke kapasiteten.

Godt smittevern for alle: 
 

- Føler du deg syk, hold deg hjemme!
- Vask hender ved ankomst og måltider.
- Bruk armkroken ved hosting og nysing
- Hold avstand, minst en meter fra andre

- Rengjør alltid felles utstyr etter bruk