Kjære gjester

Som alle andre lever også bydelshusene under usikkerheten som Koronaviruset fører med seg, og vi ber deg lese det som står nedenfor om koronasituasjonen. 

 

Koronaforbehold:
- Alle kurs og arrangement kan bli avlyst frem til 1 uke før oppstartsdato. 

- Ved avlysning før oppstart vil vi fortrinnsvis forsøke å flytte kurset. Dersom det ikke er mulig vil             

  kurskostnad refunderes til dem som allerede har betalt.
- Ved avlysning av allerede påbegynte kurs på grunn av smittesituasjonen, refunderes kursavgift

  tilsvarende resterende kurstimer.

- Antall plasser på kurs og arrangementer kan bli justert dersom det kommer nye 
  føringer fra helsemyndighetene. 
- Hvis kurs eller arrangement er fulltegnede er det lurt å sette seg på venteliste, 
  fordi ytterligere åpning av samfunnet vil kunne øke kapasiteten.

 

Godt smittevern for alle: 
- Føler du deg syk, hold deg hjemme!
- Vask hendene ofte og alltid ved ankomst, før- og etter måltid
- Husk god nyse- og hostehygiene - bruk armkroken.
- Hold avstand, minst en meter unna de andre deltagerne.
- Bruk felles utstyr minst mulig og rengjør mellom bruk.

Følg oss på facebook og bydelshus.no for å holde dere oppdatert om våre tilbud og mulige endringer!

Gråtenmoen bydelshus

Gråtenmoen terrasse 16

3732 SKIEN

Telefon: 35544600

E-post: gratenmoen@bydelshus.no

Menstad bydelshus

Haugsåsveien 30

3712 SKIEN

Telefon: 35913912

E-post: menstad@bydelshus.no

Lie bydelshus

Cappelensgate 8

3717 SKIEN

Telefon: 35544670

E-post: lie@bydelshus.no